راهکار ما

ماموریت ما

فلسفه ما

دیجیتال مارکتینگ

درباره بیزوباز

در عصری زندگی میکنیم که اینترنت و دنیای دیجیتال جزئی ثابت از زندگی روزمره ما شده است و در نتیجه بسیاری از کسب و کارهای پیرامون ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. هرچند که اینترنت و ابزارهای دیجیتال با ارائه امکانات متنوع و هزینه های بسیار پایین، کسب و کارهای سنتی را تهدید می کنند، اما همین امکانات اگر بدرستی استفاده شود این فرصت را برای کسب و کارهای کوچک فراهم میکند که با کمترین هزینه، مؤثرترین تبلیغات را اجرا نموده و با کسب و کارهای بزرگ با میلیاردها ریال بودجه تبلیغاتی، رقابت کنند.

استفاده از این فرصت البته محتاج به اطلاعات و تخصص است. اینجاست که ما وارد می شویم. بیزوباز با بهره گیری از تخصص در کنار تجربه، به شما کمک می کند راهکارهای دیجیتال مارکتینگ را در کسب و کار خود اجرا کنید. دیجیتال مارکتینگ تهدید فضای مجازی و اینترنت را برای شما به یک فرصت تبدیل خواهد کرد. فرصتی که اگر آنرا مغتنم بشمارید، موفقیت کسب و کار خود را تضمین کرده اید.

متخصص دیجیتال مارکتینگ

از دانشگاه ایلینویز آمریکا توسط وب سایت کورسرا

  • مارکتینگ در دنیای دیجیتال
  • آنالیز مارکتینگ: تئوری آنالیز داده ها
  • آنالیز مارکتینگ: کاربرد آنالیز داده ها
  • شناخت کانال های دیجیتال مارکتینگ
  • برنامه ریزی کانال های دیجیتال مارکتینگ
  • مارکتینگ در دنیای آنالوگ
متخصص بازاریابی محتوا و بازاریابی درونگرا

از آکادمی بین المللی هاب اسپات

متخصص گوگل آنالیتیکس و گاراژ دیجیتال

از آکادمی گوگل

حسن شفیعیان

حسن شفیعیان

مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ